L'Ajuntament de Vila-seca aprova un pressupost per a l'any 2021 de 32 milions d'euros

El pressupost, aprovat per unanimitat, prioritza les accions de protecció a les persones per a fer front a la crisi provocada per la COVID-19

El passat dimecres 30 de desembre el plenari municipal de Vila-seca va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, el pressupost de l'Ajuntament de Vila-seca per a l'any 2021. En concret, i a proposta de la regidoria d'Hisenda, s'aprovà el pressupost municipal per un total de 32,34 milions d'euros i que un cop consolidat, amb la incorporació del Patronat Municipal de Música i del Patronat Municipal de Turisme apuja a un total de 32,75 milions d'euros.

Enguany, a causa de la crisi sanitària i econòmica produïda per la pandèmia de la COVID-19,  el pressupost municipal prioritzarà, més que mai, les accions de protecció a les persones i col·lectius vulnerables que han patit i pateixen el decreixement de l'activitat econòmica i l'increment de l'atur.

Els trets més rellevants del pressupost, el qual recull propostes de tots els grups municipals, són els següents:

  • Es prioritzen els Serveis Socials Bàsics, amb 2.439.910 €, i el Foment de l'Ocupació, amb 929.350 €, per a donar suport a persones, col·lectius i empreses en situació de vulnerabilitat, especialment perjudicades per la pandèmia.
  • En l'àmbit social, revisió d'un Pla d'Habitatge i condicionament d'habitatges de propietat municipal per afrontar emergències relacionades amb desnonaments.
  • En el transport públic municipal, posat en marxa durant el passat 2020, s'incorporarà noves marquesines a les parades més utilitzades amb l'objectiu de donar informació sobre el temps d'espera del proper servei i s'habilitarà una targeta personalitzada per als vila-secans i vila-secanes que redueixi molt o anul·li el cost dels viatges.
  • Es mantindran les inversions en millora de l'accessibilitat per les persones amb mobilitat reduïda i en l'eliminació de barreres arquitectòniques. També es mantindran la línia d'ajuts a la rehabilitació i millora de l'habitabilitat i accessibilitat d'edificis.
  • Millora de la seguretat mitjançant l'increment de personal de la Policia Local, amb la incorporació d'agents de carrera i nous interins, i augment del pressupost de vigilància de la platja de la Pineda per estendre la durada i qualitat del servei.
  • Millora de la dotació de l'àmbit de cultura per a: progressar en la gestió del Castell de Vila-seca com a espai d'exposició d'art modern, mitjançant conveni amb la Fundació Vila Casas; coordinar la programació de les activitats culturals a desenvolupar al Celler, encara en construcció i iniciar el retorn de la Fira de Música al Carrer.
  • En l'àmbit esportiu, previsió de licitar i iniciar durant el 2021, amb finançament amb càrrec a romanents de tresoreria, la construcció d'una nova ciutat esportiva. Es preveu també la licitació per a la construcció d'un poliesportiu lleuger i l'encàrrec d'un estudi per a construir un sostre sobre la pista poliesportiva del Colomí.
  • Es consolida la línia de subvenció a les energies renovables per a incentivar l'energia elèctrica d'origen fotovoltaic.
  • Es potenciaran els serveis municipals de neteja viària i recollida i tractament de residus sòlids urbans, licitant un nou servei per tal de millorar la gestió dels residus i incorporar un nou sistema de recollida per als veïns del Centre Històric. A més, es posaran en marxa unes minideixalleries per a recol·lectar residus especials.
  • A la Plana, es definirà una nova possibilitat de connexió viària, per a vehicles, vianants i ciclistes.

Cal esmentar que durant la sessió plenària del passat 30 de desembre l'Ajuntament de Vila-seca va aprovar també per unanimitat el conveni amb el Consell Comarcal del Tarragonès per tal que els Serveis Socials municipals passin a ser gestionats totalment per l'Ajuntament.