La Diputació de Tarragona atorga noves subvencions

En l'àmbit del medi ambient i salut pública

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-seca dues subvencions en l'àmbit del medi ambient i de la salut pública.
 
Una d'elles, en data 27 d'octubre de 2020 i per un import de 38.085,52 euros, es destina a la protecció de la Salut Pública amb motiu de la Covid19. L'altra subvenció, de 24 de novembre de 2020 i per un import de 3.562,40 euros, va destinada a la realització d'actuacions per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans.