El plenari aprova dues modificacions de crèdit i incorpora 1,2 milions d'euros al pressupost municipal

També aprova 2 mocions presentades pel grup municipal de Vila-seca en Comú

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat aquest divendres 2 d'agost a les 14 hores ha aprovat dos expedients de modificació crèdits del pressupost municipal pera l'any 2019. Aquests dos expedients de modificació aprovats (02/2019 i 03/019) han possibilitat la revisió i incorporació  d'un total de 1,24 milions d'euros al pressupost municipal.
 
D'altra banda, el ple va aprovar el compte general integrat per l'Ajuntament de Vila-seca i pels seus organismes autònoms, Patronat Municipal de Música i Patronat Municipal de Turisme, corresponents a l'exercici de l'any 2018.
El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca va debatre també dues mocions presentades pel grup municipal de Vila-seca en Comú que van ser aprovades.
 
Les mocions aprovades són:
- Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per tal de millorar la seguretat de la platja de la Pineda. Fou aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.
 
- Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per tal de millorar les condicions ambientals de la platja de la Pineda.  Fou aprovada amb 18 vots a favor dels regidors de Vila-seca en Comú, Ciutadans i equip de govern (PSC i Vila-seca Segura) i 3 abstencions per part dels regidors de Decidim Vila-seca.