Vila-seca aprova el pressupost municipal per al 2019

També debat mocions i s'aprova la relació catàleg de llocs de treball i la plantilla

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el divendres dia 1 de març a les 21 hores va aprovar el pressupost de l'Ajuntament i dels Patronats Municipals de Turisme i de Música per a l'any 2019. Va debatre també un total de 5 mocions presentades pels diversos grups municipals del Consistori.
 
En concret, i a proposta de la regidoria d'Hisenda i Activitat Econòmica, es va aprovar el pressupost municipal consolidat, que inclou als patronats, i que té un import total de 30,86 milions d'euros, dels que 27,39 milions corresponen al pressupost municipal estricte. Aquest acord plenari es va aprovar amb els vots favorables dels 11 regidors de l'equip de govern (CiU). El pressupost prioritza com a tema molt important la posta en marxa del servei de transport públic municipal que unirà els tres nuclis de població del municipi i que té un cost inicial de 500.000 euros a l'any. Pel que fa al pressupost destaca el creixement de despeses de personal, sobretot amb la ampliació de plantilla a la Policia Local i a l'àrea econòmica municipal, i el capítol d'inversions amb 3,15 milions d'euros pressupostats.
 
Les altres mesures acordades al ple van ser sol·licitar a la Diputació de Tarragona l'assessorament tècnic en l'execució de l'exercici de la funció interventora; aprovar l'expedient per l'establiment del servei de tanatori municipal i del reglament regulador del servei; aprovar la plantilla de personal de l'Ajuntament i dels Patronats i modificar la relació-catàleg de llocs de treball de personal de l'Ajuntament i dels Patronat per a l'any 2019.
 
Durant la sessió també es van debatre 5 mocions de les quals 3 es van aprovar i 2 van ser rebutjades.
 
Les mocions aprovades són:
- Moció presentada pel grup municipal del PSC amb motiu del dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones i que porta per títol "8 de marzo. El tiempo de las mujeres, avance sin retroceso". Es va aprovar per unanimitat de tots els regidors dels grups municipals.
- Moció presentada pel grup municipal de DV per l'ampliació del programa de cursos de català a Vila-seca. També fou aprovada per unanimitat.
- Moció també del grup municipal de DV de rebuig i mesures per lluitar contra els abusos a menors. També fou aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.
 
Les mocions no aprovades van ser:
- Moció presentada pel grup municipal del C's per incrementar els medis humanes i materials per la seguretat ciutadana a Vila-seca. Fou rebutjada per 11 vots negatius de CiU  i 9 vots positius de C's, VSC, PSC, DV i del regidor No Adscrit (NA).
- Moció presentada pel grup municipal de VSC per fomentar habitatges amb lloguers assequibles a Vila-seca. Fou rebutjada també per 11 vots negatius de CiU, 2 abstencions del PSC i 7 vots positius de C's, VSC, DV i NA.