La Diputació de Tarragona atorga subvencions per a finançar accions en el programa de protecció de la salut pública

La Diputació de Tarragona atorga subvencions per a la protecció de la salut pública

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-seca dues  subvencions per a finançar accions en el programa de protecció de la salut pública.

La primera d'aquestes subvencions, per import de 17.569,80 €,  es destinarà a les actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany. D'altra banda, també ha concedit una subvenció per import de 3.668,19 € per a les actuacions relatives al control de plagues.