Projectes Next Generation

L'Ajuntament està executant diversos projectes finançats per l'instrument Next Generation mitjançant convocatòries:

MODERNITZACIÓ I LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE LES INFRAESTRUCTURES D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS (C24.I2)

Subprojecte: Adequació i renovació tecnològica dels equipaments tècnics de l'Auditori Josep Carreras

Convocatòria 2023

Import subvenció: 23.302,00 €

Termini d'execució: 31 d'agost 2023

Principals actuacions:

 1. Substitució de la il·luminació existent per tecnologia LED

 2. Implantació de sistema de control digital

 3. Substitució de les pantalles existents per tecnologia LED i instal·lació de projector d'imatge

logos arts esceniques

Finançat per la Unió Europea-Next Generation

Amb el suport del Departament de Cultura                                                 

PROJECTES DE MODERNITZACIÓ I DIGITALITZACIÓ EN L'ÀMBIT DE LES ADMINISTRACIONS DE LES ENTITATS LOCALS (C11.I03)

Convocatòria 2022

Import subvenció: 156.160,33€

Termini d'execució: 31 de desembre de 2023

Principals actuacions:

 1. Plataforma d'Administració Electrònica

 2. Desenvolupament d'integració amb el Hub de Carpetes Ciutadanes d'El Meu Espai

logos NG política territorial

PROGRAMA DE PLANS DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS (C14.I1)

Convocatòria Extraordinària 2023

Subprojecte: PSTD Cal·lípolis, l'equilibri sostenible

Import subvenció: 5.000.000 €

Termini d'execució: juliol 2026

Principals actuacions:

 1. Instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques per a autoconsum energètic a Cal·lípolis

 2. Instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics

 3. Sistemes d'eficiència energètica al Centre Experiencial i d'Interpretació de Cal·lípolis

 4. Creació de recursos museístics vinculats a Cal·lípolis i a l'espai protegit Red Natura 2000

 5. Creació d'una zona experiencial amb ús de TIC per al desenvolupament continu d'experiències

 6. Pla de comunicació per posicionar Cal·lípolis com a nou producte turístic de la Costa Daurada

 7. Pla estratègic d'adhesió de la destinació a la xarxa Destinacions Turístiques Intel·ligents

 8. Construcció del Centre Experiencial i Interpretació de Cal·lípolis

 9. Mentoring empresarial per a la creació de nou producte turístic Cal·lípolis i el seu entorn RN 2000

 10. Oficina tècnica per a l'elaboració, el control i el seguiment de l'execució del projecte

logos NG sostenibilitat turística

PROGRAMA DE PLANS DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS (C14.I1)

Política Palanca: V Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pyme, recuperació del turisme i impuls a una Espanya nació emprenedora.  

Component: 14. Pla de Modernització i competitivitat del sector turístic.

Convocatòria: PLANS DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS, CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2021.

IMPORT: 5.000.000 €

Termini d'execució: 25 d'abril de 2025

El Pla de modernització i competitivitat del sector turístic es desplega en 5 eixos, el primer dels quals és la transformació del model turístic per a la sostenibilitat. Dins d’aquest eix, es preveu el desenvolupament de diverses accions, la més rellevant de les quals és el Programa de plans de sostenibilitat turística a les destinacions, programa que preveu la recuperació integral de les destinacions pioneres i la transformació estratègica de les destinacions urbanes i d’interior.

Aquest Programa es regeix per l’Estratègia de sostenibilitat turística en destinacions, aprovada per la Conferència Sectorial de Turisme el 28 de juliol de 2021, com a full de ruta per guiar la selecció i el finançament dels projectes destinats a donar suport a la transformació de les nostres destinacions en pols d’innovació turística i fer-les més resilients.

El projecte es troba emmarcat en la convocatòria extraordinària del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació, finançada amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, convocatòria extraordinària 2021.

“Vila-seca, destinació sostenible – Cal.lípolis Next Generation” es divideix en 4 eixos, definits a l’Estratègia de sostenibilitat turística en destinacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència:

 

Continua llegint...

Eixos

Eix 1. Transició verd i sostenible

Aquest eix compren les actuacions de restauració ambiental, gestió d’espais naturals, acciona d’implantació d’economia circular, rehabilitació sostenible d’edificis i actuacions d’adaptació al canvi climàtic.

 

- Actuació 1. Adequació sostenible zona del Passeig Marítim de La Pineda.

L’objectiu d’aquest projecte és la renaturalització dels espais verds costaners a la Platja de La Pineda.

Despesa subvencionable: 500.000 €

 

Eix 2. Millora de l’eficiència energètica

Aquest eix compren actuacions d’eficiència energètica incloent les mitigacions del canvi climàtic, actuacions orientades a la reducció de l’energia requerida per proporcionar productes i serveis turístics, limitant la contaminació per carboni i estimulant la transició cap a energies renovables així com actuacions de mobilitat sostenible.

 

- Actuació 2. Millora eficiència zona del passeig marítim de La Pineda.

Engloba la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia LED, per a la millora de l’eficiència energètica.

Import actuació: 1.351.976,96 €

Despesa subvencionable PSTD: 500.000 €

Subvenció nominativa del Ministerio para la Transición ecològica y el Reto Demográfico: 500.000€

Ajuntament de Vila-seca: 351.976,96€

 

Eix 3: Transició digital

Compren totes aquelles actuacions que faciliten la millora continua dels processos inclosos a la cadena de valor turística mitjançant l’ús de la tecnologia.

 

Despesa subvencionable eix: 1.500.000 €

 

- Actuació 3. Plataforma de control intel·ligent

1. Desenvolupament i implementació de les infraestructures d’una plataforma digital de control intel·ligent de ciutat de l’Ajuntament de Vila-seca.

Implementació i manteniment d'un sistema expert (plataforma de ciutat) dotada d’intel·ligència de gestió dels serveis públics, on una determinada "dada" sigui susceptible de tractament en tecnologies Big Data, Intel·ligència artificial, dades obertes i Transparència.

 

- Actuació 4. Millora de la informació al turista

Creació de serveis públics digitals basats en portals d'informació geogràfica, portal de publicació de dades obertes i altres fonts d'informació, com pot ser la plataforma de ciutat. Es produiran continguts de forma unificada amb un gestor de continguts i aquesta serà publicable en diferents suports i formats segons disponibilitat. Creació de casos d'ús per generar coneixement útil al turisme a partir de diferents elements de captació.

 1. Chatbot d’informació turística multidioma.

 

- Actuació 5. Sensorització i gestió intel.ligent de la mobilitat urbana.

Subministrament, implementació i manteniment d'un sistema que permeti a l'Ajuntament de Vila-seca disposar d'informació de valor per tal de visualitzar i gestionar els flux de persones que transiten per la ciutat i realitzar les accions oportunes derivades.

 

- Actuació 6. Control intel.ligent de la seguretat

1. Implantació d’un sistema de videovigilància, ampliació de la xarxa de fibra òptica i el subministrament d’un clúster de tallafocs NGFW, al nucli de La Pineda.

2. Lector de matrícules

3. Sala de Control Policia Local.

Aquesta actuació dotarà d’infraestructures de telecomunicacions per desplegar sistemes de videovigilància i control de mobilitat urbana a través de diferents sistemes de captació d'informació.

 

Eix 4: Competitivitat

Aquest eix compren totes aquelles accions de creació d’oferta, millora del producte, creació d’equipaments, embelliment d’espais públics, així com tot allò relacionat amb la millora constant de la gestió del destí.

 

- Actuació 7. Nous equipaments de turisme actiu.

Subministrament i instal·lació de nous equipaments per a la pràctica del turisme actiu en el front marítim de La Pineda, Vila-seca. Actuació que permet potenciar les activitats en família, fomentar l'esport i la vida sana, disposar d'un nou atractiu turístic i millorar l'experiència del turista.

Import subvencionable: 1.250.000,00 €

 

- Actuació 8. Millora dels equipaments municipals a la platja.

Inversió en equipaments litorals de la Platja de la Pineda, amb guingueta destinada a bar i/o restaurant, casetes de salvament, club infantil, esports i equipament de platja. Els objectius són adequar un espai per a la socialització dels nens, complir amb la normativa de seguretat i socorrisme, facilitar atenció a residents i turistes, dotar d'uniformitat en la construcció de totes les guinguetes i facilitar l'accés a la platja.

Import subvencionable: 900.000,00 €

 

- Actuació 9. Concurs Internacional de Turisme i Oci.

Procediment obert subjecte a regulació harmonitzada corresponent al contracte administratiu del servei de consultoria especialitzada per definir i dissenyar un projecte de turisme, oci i serveis avançats a La Platja de La Pineda, del municipi de Vila-seca.

Import subvencionable: 350.000,00 €

ADQUISICIÓ DE LLIBRES DESTINATS A LES BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA AMB CÀRREC ALS FONS NEXT GENERATION UE (C24.I2)

Subprojecte: Adquisició de fons documental

Import subvenció: 4.400,00 €

Termini d'execució: 31 de desembre 2022

Principals actuacions:

 1. Adquisició de fons documental per a la Biblioteca de Vila-seca

 2. Adquisició de fons documental per al Biblio@ccés de La Pineda

logos NG cultura

IMPULS I FOMENT DE L'ACCESSIBILITAT ALS ESPAIS D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DELS ENS LOCALS (C22)

Subprojecte: Millores de l'accessibilitat al cementiri de Vila-seca

Import subvenció: 29.882,32€

Termini d'execució: 31 de desembre 2022

Principals actuacions:

 1. Adaptació d'itineraris horitzontals i rampes per a eliminar graons aïllats i trams d'escales

logos NG drets socials

 

 

SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA A DOMICILI EN EL SISTEMA PER A L'AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA (SAAD) (C22.I03)

Subprojecte: Tecnologies de suport i cura de Vila-seca

Convocatòria: 2022 - 2025

Import subvenció: Pressupost 2022 - 15.452,23 € / Pressupost 2023 - 40.200,00 € / Pressupost 2024 - 40.200,00 € / Pressupost 2025 - 48.240,00 €

Termini d'execució: 2025

Principals actuacions:

Les tecnologies de suport i cura, també conegudes com a teleassistència, ofereixen suports tecnològics dins del domicili amb l'objectiu de detectar situacions de risc o emergència per incidència dins del propi habitatge (fuites de gas, d'aigua, foc o d'altres). També faciliten la interconnexió amb els serveis d’informació i professionals de referència dels sistemes sanitari i social, desenvolupant processos i protocols d’actuació en funció de la situació de necessitat d’atenció detectada.

 

logos NG gencat drets socials

 

MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I ESPAIS ESPORTIUS QUE FOMENTIN EL TURISME ESPORTIU SOSTENIBLE (C26.I2)

Subprojecte: Foment de la sostenibilitat a les piscines Vila-seca

Convocatòria 2023

Import subvenció: 374.032,11 €

Termini d'execució: 30/09/2025

Principals actuacions:

 1. Instal·lació de plaques solars
 2. Instal·lació de sistema d’aerotèrmia en substitució de les calderes de gas

 

logos NG piscines

 

Altres finançaments:

PLA EDUCATIU D'ENTORN DE VILA-SECA (C21)

Instrument: Addenda al conveni signat entre el Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya) i l’Ajuntament de Vila-seca

Dotació aprovada amb finançament NGEU: 35.985,00 €

Termini d’execució: 31 d'agost 2023

Principals actuacions:

 1. Activitats palanca del Pla de millora d’oportunitats educatives

logos NG educació

 

 

Actualment es treballa en diversos projectes susceptibles de ser finançats pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència i es duu a terme una monitorització constant de les convocatòries, per tal d'identificar les línies que encaixen amb els projectes estratègics prioritzats prèviament per part l'Ajuntament.

 

Per a la bona gestió d'aquests i altres fons, la Junta de Govern Local de Vila-seca, en sessió de 9 de maig de 2022, va aprovar la Declaració Institucional sobre la Lluita contra el Frau. Amb aquesta declaració es reforça la política antifrau en les funcions de l'administració i es manifesta el compromís del consistori amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió als principis d'integritat, objectivitat i honestedat. D'altra banda, també trobareu relacionat el documents Pla de Mesures Antifrau, que permet garantir i declarar que els fons rebuts s'han utilitzat de conformitat amb la normativa aplicable, sobretot pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del del frau, la corrupción i els conflictes d'interessos. Estableix els principis i normes que seran d'aplicació en materia antifrau, anticorrupció i per evitar conflictes d'interessos. Defineix les "banderes vermelles"  que són indicadors del risc de frau. Adjunt també trobareu el Codi de conducta dels empleats públics, que estableix el comportament davant circumstàncies que puguin donar lloc a frau.

Image
Image
Image
Image