La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per a les obres de remodelació del carrer de Sant Jordi

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-seca una subvenció per import de 175.247,00 € del programa d'inversions  del Pla d'Acció Municipal (PAM) corresponents a l'any 2018.

Aquesta quantitat es destinarà a sufragar part de les despeses de les obres de remodelació de la xarxa de residuals, la creació d'una nova xarxa de pluvials i la millora urbana del carrer Sant Jordi.

El cost total dels treballs és de 460.895,22 € i es preveu que finalitzin durant el primer trimestre de l'any 2019.