El 22 de febrer, 4a sessió del taller Créixer en Família

Activitat emmarcada en el Pla Educatiu d'Entorn per a famílies i organitzada en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

L'educació afectiva implica ensenyar i mostrar valors i actituds sobre el cos, els sentiments, els rols sexuals i de gènere, sense obviar la importància del propi jo. És un procés que comença des del naixement i, per tant, va més enllà d'intervencions puntuals que es poden fer en moments concrets en els quals l'infant es planteja qüestions com: "Com es fan els nens?", "El rosa és un color de nena?".

La sessió, anomenada "Als nens els cotxes i a les nenes les nines?" revisarà com les criatures aprenen el que observen i detecten rols estereotipats, així com la importància que pares i mares es coresponsabilitzin en les diferents activitats familiars, sobretot actuant en coherència amb el que es vol transmetre.

A banda, un total de 16 infants assignats a proposta dels centres escolars, participaran de la lectura assistida amb gossos. A banda. s'ofereix servei gratuït d'acollida per a infants de més de 3 anys. 
 
Per a inscriure-us, contacteu amb el departament d'Ensenyament, de dilluns a divendres de 9.15 a 14.00 h, al telèfon 977 30 93 27.